Z Ciemności…

Mary Kloska (tłumaczenie: Agata Wesołowska)

Ta książka to kolekcja skarbów, których Pan Jezus zechciał udzielić sercu autorki ‒ Mary Kloska. Dzieląc swoje refleksje z czytelnikiem, pragnie ona jak najlepiej zaświadczyć o wielkiej mocy, jaką zawiera w sobie Krzyż Chrystusa. Choć, jak sama przyznaje, drży na myśl o tym, że oto jej własne życie duchowe ujawnia się przed światem, to pamięta także, że jej Oblubieniec został ukrzyżowany nagi ‒ ofiarując ludziom samego siebie. Dzięki temu my możemy wyciągnąć ręce ku Zbawicielowi i dotknąć Jego nagich ran, aby poznać niezgłębioną otchłań Bożej Miłości, która jest w nich ukryta. Autorka decyduje się więc pozostać „naga” duchowo razem z Panem, abyśmy mogli otrzymać Jego Miłość ‒ w taki właśnie intymny sposób. Ponieważ Jezus daje wielkie dary do podziału z całym swoim Kościołem, Mary pragnie modlić się, aby to, kim ona jest, nie odwróciło uwagi od tego, kim jest On. Chrystus sam chce nas doprowadzić do swej tajemnicy. Autorka niniejszej książki odsłania się jako mała żona ukrzyżowana wraz z Panem na Krzyżu. Zgodnie z tym, co powiedział święty Paweł, pragnie ona żyć tak, aby móc przyznać, że „już nie ja żyję, ale Chrystus (Ukrzyżowany) żyje we mnie”. Mary modli się, abyśmy mogli Go spotkać na kartach tej książki. Amen. Alleluja. Fiat.

Wydanie papierowe: $16.95 | Kindle: $9.99

Wspieraj działalność Mary! By zapisać się już dziś i wpłacać comiesięczną darowiznę poprzez jej konto Patreon – kliknij na obrazek poniżej!

Kliknij, aby zobaczyć Mary’s Swag Shop!

Kup poduszkę i wyślij zdjęcie (na którym trzymasz ją w rękach) na adres mahfood@wcatradio.com, a my umieścimy Twoje zdjęcie na tej stronie – z Twoją wiadomością do Mary.

Wywiady

 

Serce Fiat Ukrzyżowanej Miłości

 

Świadectwa

„Nagość fizyczna i duchowa to głęboka rzeczywistość obecna w słowach Mary Kloska. Jezus jest całkowicie obnażony wobec zła minionych pokoleń oraz wobec tych, które jeszcze się nie narodziły. Ta książka zawiera wezwanie i zaproszenie do ujawnienia naszej duchowej nagości oraz do trwania razem z Chrystusem w Jego podróży do celu, jakim jest wola Ojca. To prawda, że z grobu ostatecznie wyjdzie światło, ale najpierw musimy wejść w ciemność.”

Diakon Tom Fox, katolicki „podcaster” i prowadzący w katolickim radiu

„Mary Kloska namalowała jeszcze jedną cudowną ikonę, będącą swoistym „tytułem” tej książki. W jej wstępie znajdziemy dokładne objaśnienie tego obrazu, który przedstawia miłość Chrystusa jako łagodną, pokorną i silną. Mimo, iż Jezus jest ukrzyżowany i cały we krwi, Mary udowadnia nam, że Zbawiciel panuje nad sytuacją. Spogląda przed siebie. Wydaje się, że patrzy bezpośrednio w oczy każdej osoby, która żyła w przeszłości, żyje obecnie lub dopiero się narodzi. Patrzy w oczy dzieci abortowanych i poronionych. Zna ich potrzebę zbawienia i poświęca samego siebie. Na tej ikonie moc Zbawiciela jest nawet bardziej widoczna (w spojrzeniu i akcie ofiarowania się) niż Jego ukrzyżowana słabość. Niezwykła głębia przenika strony książki i angażuje czytelnika, zapraszając go do kontemplacji, a zniechęcając do pośpiechu w czytaniu. Każde zdanie woła o uwagę, a każdy przywołany obraz ‒ o refleksję. Kolejne rozdziały opierają się na poprzednich w sposób, który jest celowy i przemyślany, mający na celu doprowadzenie czytelnika do duchowego poznania.”

Dr Cynthia Toolin-Wilson, prowadząca audycję „Author to Author”” w radiu WCAT

„Ten rękopis dotknął głęboko moje życie duchowe… a człowiekowi 82-letniemu bardzo trudno jest nauczyć się czegoś nowego… To naprawdę przemieniło moją duchowość.”

Ronda Chervin, autorka książki „Always a New Beginning: A Conversation Between Broken Catholic Spiritual Warriors”

„Kiedy święty Paweł udał się do Koryntu i rozpoczął tam głoszenie Dobrej Nowiny, oznajmił swoim słuchaczom, że nie przybył, aby dzielić się mądrością tego świata czy wzniosłą retoryką, lecz jedynie prostą, ewangeliczną prawdą o Jezusie Chrystusie, i to… „ukrzyżowanym” (1 Kor 2, 1-2). W swojej nowej książce „Z ciemności” autorka, artystka i muzyk ‒ Mary Kloska ‒ podąża tą samą doniosłą drogą. Niestety, z powodu hedonistycznego środowiska kulturowego, które dominuje w naszym społeczeństwie, kroczenie za Jezusem Ukrzyżowanym jest wędrówką raczej samotną. Nawet w tych nielicznych miejscach, gdzie chrześcijaństwo jest nadal praktykowane, nacisk na krzyż jest zauważalnie zmniejszony, jeśli nie wręcz nieobecny (a zastąpiony tzw. „ewangelią dobrobytu”). Zatem, trudno wyobrazić sobie bardziej aktualny traktat duchowy niż ten. Autorka zabiera czytelnika w głąb piękna, tajemnicy, mądrości i mocy Jezusa ukrzyżowanego poprzez duchowe spostrzeżenia i obserwacje, które są świeże, inspirujące i cudownie ożywiające dla ducha. Jak deszcz na pustyni, książka ta wkracza w „duchową pustkę” naszych czasów i, co za tym idzie, niewątpliwie stanie się ważną lekturą wielkopostną, a także punktem odniesienia dla Nowej Ewangelizacji.”

Lawrence Edward Tucker, SOLT, autor „The Prayer of Jesus Crucified: A Simple Way to Go Further in Prayer”; „Adventures in The Father’s Joy! Mission Stories for the New Evangelization”; „To Whom The Heart Decided To Love”; „The Redemption Of San Isidro: a Tale of Mercy and Love”

„Ta książka jest darem dla każdego, kto będzie ją czytał, ponieważ pokazuje nam, jak ‒ według słów Jezusa skierowanych do Mary ‒ «możemy stać się do głębi jednością» z Nim na Krzyżu.”

Patrizia Pasquini, ASC, siostra ze Zgromadzenia Najdroższej Krwi Chrystusa

O Autorce

Mary Kloska pochodzi z Elkhart, w stanie Indiana. Wychowała się w polskiej rodzinie wielodzietnej (dwanaścioro rodzeństwa), do której należało także wiele przybranych dzieci, jak również inne osoby potrzebujące, które pojawiały się w rodzinie na jakiś czas. Obecnie Mary ma ponad 70 siostrzeńców/siostrzenic. Autorka książki prowadzi bardzo wyjątkowe życie. Po ukończeniu studiów w Notre Dame w 1999 r., przez niemal 20 lat służyła na misjach w wielu miejscach na świecie (na Syberii, Filipinach, w Ziemi Świętej, Nigerii, Tanzanii, Republice Południowej Afryki, Meksyku i w licznych krajach europejskich). Chociaż Mary wiele czasu spędziła na milczeniu i modlitwie, to ‒ jak na ironię ‒ uwielbia dzieci oraz wykazuje dużo twórczej i radosnej inicjatywy, gdy chodzi o służbę zarówno młodszym, jak i starszym. W swoim dorobku ma wiele lat spędzonych na misjach, gdzie zajmowała się rozmaitymi posługami: prowadziła rekolekcje i proste katechezy, animowała grupy modlitewne, udzielała kierownictwa duchowego, pomagała w modlitwach o uwolnienie, jak również zmieniała pieluchy, karmiła dzieci i myła podłogi. Po intensywnych okresach pracy misyjnej, Mary udawała się na miejsca odosobnienia jako pustelniczka (m.in. przez trzy lata funkcjonowała jako oficjalna pustelnica diecezjalna, składająca śluby na ręce biskupa). Ostatnie kilka lat spędziła jako pełnoetatowa niania dla trojaczków, bliźniaków i dzieci w rodzinach wielodzietnych.

OTHER CATHOLIC SPIRITUALITY BOOKS

A Philosopher Reflects on the Rosary by Raymond Dennehy

A Philosopher Reflects on the Rosary by Raymond Dennehy

A Philosopher Reflects on the Rosary by Raymond Dennehy In this book, Catholic philosopher Raymond Dennehy demonstrates to the reader that besides being a powerful source of God's grace and, as Father Garrigou-Lagrange observed, "a school of contemplation," the Rosary...

read more
In Our Lady’s Shadow, authored by Mary Kloska

In Our Lady’s Shadow, authored by Mary Kloska

In Our Lady's Shadow: The Spirituality of Praying for Priests by Mary Kloska In Our Lady’s Shadow–the Spirituality of Praying for Priests is a guide for women, taking them deep into a meditation upon the relationship between Our Lady and Jesus, the Eternal High...

read more
Table for Three by Larry Hopperton

Table for Three by Larry Hopperton

Table for Three: New and Selected Poems, 1982-2021 by Lawrence Hopperton These poems, written over forty years, illustrate a spiritual landscape evolved from both secular and profane perspectives, from church windows to a handful of dirt, love and grief to redemption...

read more
33 Days … with St. Joseph by Fr. Nicholas Cachia

33 Days … with St. Joseph by Fr. Nicholas Cachia

33 Days . . . with Saint Joseph by Fr. Nicholas Cachia This book is a resource for meditative prayer based on excerpts taken from the Apostolic Letter Patris Corde of Pope Francis (December 8, 2020). It is a prayerful journey into the attitudes and sentiments of St....

read more
Out of the Darkness by Mary Kloska

Out of the Darkness by Mary Kloska

Out of the Darkness by Mary Kloska This work is a collection of treasures Jesus has shared with Mary Kloska's heart. In offering this to the reader, Mary hopes to witness to the great power Jesus’ Cross contains in itself.  Her heart cringes at the thought of her...

read more
Our House of the Sacred Heart

Our House of the Sacred Heart

Our House of the Sacred Heart: A Litany of Stories with Art, Prayers, and Reflections by Annabelle Moseley Our House of the Sacred Heart is a groundbreaking collection of 33 true stories of five generations of a family formed in the Sacred Heart of Jesus through their...

read more
La Santidad de la Mujer by Mary Kloska

La Santidad de la Mujer by Mary Kloska

La Santidad de la Mujer por Mary Kloska, traducido por Alicia Izaguirre La Santidad de la Mujer es un libro de retiro para mujeres. Hay un gran misterio rodeando el don de la femineidad que Dios quiere que la gente atesore y proteja.  Este libro describe los varios...

read more
ŚWIĘTOŚĆ KOBIECOŚCI by Mary Kloska

ŚWIĘTOŚĆ KOBIECOŚCI by Mary Kloska

Poniżej znajduje się konferencja, którą Mary wygłosiła w ośrodku rekolekcyjnym w Bąblińcu (w Polsce) do grupy młodych Polaków, poruszając temat Miłości Boga do nich. Konferencja miała miejsce 3 września 2005 r. i była tłumaczona przez Hanię Przybyło. Możecie jej...

read more
The Crisis in the Church

The Crisis in the Church

The Crisis in the Church: A Semi-Fictional Dialogue Between a Post-Vatican II-Evolving Catholic James Marley and an Eternal-Doctrine Catholic Ronda Chervin Because of the crisis in the Church, quite a number of books have been written by Catholic thinkers with the...

read more
A Love Letter to Mary – Keith Berube

A Love Letter to Mary – Keith Berube

A Love Letter to Mary By Keith Berubé The Holy Trinity is absolutely enamoured of Mary. The Saints and so many good Catholics not canonized are totally in love with Mary. Both God and man have expressed their hearts for Mary in poetry.   When these expressions of love...

read more
Always a New Beginning!

Always a New Beginning!

Always a New Beginning! A Conversation between Broken Catholic Spiritual Warriors By Ronda Chervin, Ph.D., and David E. Dowd RONDA: Life is a broken field of dreams for some of us. Loved ones, experience, accidents, illness, old age... each inflicting pain and...

read more
Returning Home: A Spirituality of the Christian Journey

Returning Home: A Spirituality of the Christian Journey

Returning Home: A Spirituality of the Christian Journey The spiritual life has often been presented in terms of a journey because it is all about finding our way to God. For Christians, the spiritual journey has to do with following Christ into the mystery of the...

read more
The Holiness of Womanhood by Mary Kloska

The Holiness of Womanhood by Mary Kloska

Below is a spiritual talk that Mary gave to a group of Polish youth at a retreat center in Babliniec, Poland about the Love that God has for them. It was on September 3, 2005 and is translated by Hania Przybylo. You can listen to this both in my English and Hania's...

read more
Help Dante Help Italy

Help Dante Help Italy

Help Dante Help Italy A new translation by Daniel Fitzpatrick accompanied by the new sculptures of Timothy Schmalz Donate today!The Inferno is now available in Paperback and Kindle! Click a link below to order your copy today! And, as you're ordering, listen to the...

read more
New Paths to God and the Soul by Roger Skrenes

New Paths to God and the Soul by Roger Skrenes

New Paths to God and the Soul by Roger Skrenes Much of what we receive through media of social communications does not concern itself with either God or the soul. So it is up to each of us to make ourselves aware of the pathways to God and the evidence for...

read more
Light for the Journey: Reflections from Carmel

Light for the Journey: Reflections from Carmel

Light for the Journey: Reflections from Carmel by the Association of St. Teresa EVERY FAMILY ENJOYS celebrating the anniversaries of its members. Our Carmelite Mothers and Fathers, Brothers and Sisters have recently observed two significant events in the history of...

read more
Ave Maria, authored by Richard Ruesch

Ave Maria, authored by Richard Ruesch

Ave Maria by Richard Ruesch The life of our Lord, Jesus Christ, is brought to mind through the contemplation of the mysteries of the Rosary and the recitation of its prayers. The mysteries of the Rosary are those that are Joyful, Luminous, Sorrowful, and Glorious, and...

read more
Simple Holiness, authored by Al Hughes and Ronda Chervin

Simple Holiness, authored by Al Hughes and Ronda Chervin

Simple Holiness by Albert E. Hughes and Ronda Chervin We all are called to holiness, but we may not know what holiness means or how to approach it. Do you really desire to climb the ladder of holiness? Do you seek a life of spiritual joy in union with God,...

read more
Today I Made My First Reconciliation

Today I Made My First Reconciliation

Today I Made My First Reconciliationby Dianne AhernWonderfully instructional book!Best friends Maria and Riley accidentally break a window then lie to their parents. Their growing discomfort coincides with encounters with their parish priests and teachers and lessons...

read more
Today I Made My First Communion

Today I Made My First Communion

Today I Made My First Communionby Dianne AhernA favorite gift for First Communion!Join Maria and Riley and their classmates as they offer to help Father Hugo solve the Mystery of the Eucharist. Learn about the Church, the Mass, music and prayer. “Look in the Back of...

read more
Today I Was Baptized

Today I Was Baptized

Today I Was Baptized by Dianne Ahern All time best seller! Begins with a children’s story about a baby’s baptism day-told from the baby’s perspective! Includes short essays that explain the sacrament of Baptism. The book becomes a keepsake for this very special day...

read more
Seeking Christ in the Crosses & Joys of Aging

Seeking Christ in the Crosses & Joys of Aging

Seeking Christ in the Crosses & Joys of Aging by Dr. Ronda Chervin Seeking Christ in the Crosses & Joys of Aging is a refreshing and inspiring look at a period of your life ‘en route to eternity’ where Jesus awaits you in a new way. A perfect gift also for...

read more
Healing Meditations from the Gospel of St. John

Healing Meditations from the Gospel of St. John

Healing Meditations from the Gospel of St. John Healing Meditations from the Gospel of St. John is about recovering who we are . . . our true selves. Simply put, the true self is the self that God wants us to be, what Kierkegaard called God’s prophesy for...

read more
Holding Hands with God

Holding Hands with God

Holding Hands with God Edited by Dr. Ronda Chervin Miscarriage, depression, breast cancer, abuse, divorce, addiction, and other specific personal, chronic problems touch the lives of many Catholic women. While expert advice is plentiful, what so many women...

read more
Quotable Saints

Quotable Saints

Quotable Saints Ed. Dr. Ronda Chervin These memorable quotes of the saints and hundreds more are uniquely organized by theme in this uplifting treasury. In each chapter, you follow a particular theme and journey with the saints as they provide just the right word of...

read more
St. Robert Bellarmine

St. Robert Bellarmine

St. Robert Bellarmine by Shaun McAfee St. Robert Bellarmine (1542-1621) was a prolific author of the Counter Reformation and great defender of the Catholic Church. This book tells the story of the great saint who went from obscure title to become one of...

read more
Today Someone I Love Passed Away

Today Someone I Love Passed Away

Today Someone I Love Passed Away by Dianne Ahern Danny becomes enraged when he learns he has to give up his room so Grandpa Vernon can come live with his family. However, as time passes, Danny and his siblings develop a deep love for their grandfather who teaches them...

read more
Today We Became Engaged

Today We Became Engaged

Today We Became Engaged by Dianne Ahern A thoughtful, romantic, faith-centered, keepsake book for couples discerning marriage. Discusses the power of love, the importance of shared values and more. This is a marriage planner…not a wedding planner! Allows couples to...

read more
Marrying the Rosary to the Divine Mercy Chaplet

Marrying the Rosary to the Divine Mercy Chaplet

Marrying the Rosary to the Divine Mercy Chaplet by Shane Kapler Discover the rewards of uniting two of the Catholic Church’s most beloved devotions. In this new book, Shane Kapler provides 20 reflections - paired with 40 classic works of art - demonstrating the riches...

read more
Waiting with Purpose

Waiting with Purpose

Waiting with Purpose: Persevering When God Says 'Not Yet' by Jeannie Ewing All of life involves waiting. We wait at stoplights. We are caught in traffic jams. We agonize over medical test results. We hang on to a much-anticipated getaway. Sometimes, we wait to finish...

read more
Cry Oneness

Cry Oneness

Cry Oneness by Joe Avalos I was spiritually dead, despite all the things I was doing with my life. I don’t think there’s a worse death that can happen to any human being. Now I have a Life beyond my dreams. Full of Miracles, Poetry, and Locutions. This book...

read more
Escaping Anxiety: Along the Road to Spiritual Joy

Escaping Anxiety: Along the Road to Spiritual Joy

Escaping Anxiety: Along the Road to Spiritual Joy by Albert E. Hughes and Ronda Chervin Escaping Anxiety: Along the Road to Spiritual Joy is not a “simple” book of advice, which could turn out to be ineffective because too “pat.” Instead it evolved into something that...

read more